zondag 27 november 2011

5 butterflies

Five bufferflies next to each other with white dashed lines.

Vijf vlindertjes naast elkaar met witte gestreepte lijntjes.


zaterdag 26 november 2011

Get well - Moose

I made this card for someone who is in the hospital right now. The Moose stamp is from Whipper Snapper Designs. I stamped it with Memento ink and then used my Copic Markers. The stickers are from BasicGrey.

Dit kaartje heb ik gemaakt voor iemand die momenteel in het ziekenhuis ligt. De stempel van het rendier is van Whipper Snapper Designs. Deze heb ik gestempeld met Memento inkt en daarna heb ik mijn Copic Markers gebruikt. De letter stickers zijn van BasicGrey.


maandag 21 november 2011

squirrel - get wellAn easy card made with Hero Arts stamp set and coloured with Copic Markers. I made the 'ground' with Distress ink (Forest moss) and water. (Since I bought rhinestones in different colours I can't stop using them :) )

Een simpel kaartje gemaakt met Hero Arts stempel set en ingekleurd met Copic Markers. De 'grond' heb ik met Distress inkt (Forest moss) en water gemaakt. (Sinds ik steentjes heb gekocht in verschillende kleuren kan ik maar niet stoppen met ze te gebruiken :) )

zondag 20 november 2011

Birthday owl

Yaaay, a birthday card (I have seen enough Christmas cards! LOL). Background stamp is from Hero Arts (stamped + embossed). The owl is from Boekenvoordeel and I coloured it with my Copic Markers. Circle is made with a punch.

Joepieee, een verjaardagskaart (ik heb even genoeg kerstkaartjes gezien! LOL.) De achtergrondstempel is van Hero Arts (gestempeld + geëmbossed). De uil is van Boekenvoordel en ingekleurd met mijn Copic Markers. De cirkel is uitgeduwd met een pons.

zaterdag 19 november 2011

Silver

Another Christmas card with a silver pine cone.

Een ander kerstkaartje met een zilvere dennenappel.

donderdag 17 november 2011

Gold


A couple of weeks ago I stamped this pine cone with VersaMark and used gold Perfect Pearls. I found it in my drawer and used it to make this card. The background stamp is from Hero Arts. I embossed it with gold powder.

Enkele weken geleden heb ik deze dennenappel gestempeld met VersaMark en er goud van Perfect Pearls over gestrooid. Ik vond dit terug in mijn lade en gebruikte het om deze kaart te maken. De achtergrond stempel is van Hero Arts. Hiervoor heb ik goud embossing poeder gebruikt.

dinsdag 8 november 2011

* Christmas * Tags


I LOVE the christmas holidays! Because I only make 1 kind of christmas card, I thought it would be fun to make some christmas tags to put on the presents. With my circle punch I made all these tags and used all kind of stamps and ink.

Ik HOU van de kerstsfeer en feestdagen! Aangezien ik maar 1 soort van kerstkaarten maak, dacht ik dat het leuk zou zijn om wat kerstlabels te maken om aan de cadeautjes te hangen. Met mijn cirkel pons maakte ik al deze labels. Ik heb verschillende soorten stempels en inkt gebruikt.

zondag 6 november 2011

Butterflies

When I see a nice card on a blog and I don't have time to make it, I save it on my computer. Yesterday I wanted to make one of these saved cards.
The two big butterflies  are stamps from Hero Arts. I stamped them with black Memento ink and coloured them a bit with Distress ink and water. The box is stamped with black ColorBox and after that I used clear embossing powder. The happy birthday stamp is from Pennyblack.

Wanneer ik een mooi kaartje vind op een blog maar geen tijd heb om het te maken, sla ik deze op. Gisteren wou ik één van deze kaartjes maken.
De 2 grootste vlinder stempels zijn van Hero Arts. Ik heb ze gestempeld met zwarte Memento inkt en daarna wat ingekleurd met Distress inkt en water. De kader is gestempeld met zwarte ColorBox en clear embossing poeder. De happy birthday stempel is van Pennyblack.

donderdag 3 november 2011

Sweet & Simple II


These cards are almost the same as the ones I made some time ago : Sweet & Simple .

Deze kaartjes zijn bijna net hetzelfde zoals deze die ik een tijdje geleden heb gemaakt: Sweet & Simple .

woensdag 2 november 2011

Earrings

Today I made some earrings for myself. It's something else than making cards, but a few times a year I like making them. As you can see I only use 2 colors for my pearls: silver and black.

Vandaag heb ik oorbellen gemaakt. Het is eens iets anders dan kaartjes maken. Enkele keren per jaar vind ik het leuk om zo iets te maken. Zoals je kan zien gebruik ik enkel 2 kleuren voor mijn parels: zilver en zwart.

dinsdag 1 november 2011

Black & White ... & Red


While I was surfing on twitter I found some nice cards with a multi-stamp background. I recently received a lot of red paper and that's why I made the second card you can find on the blog.

Terwijl ik aan het surfen was op twitter vond ik enkele leuke kaartjes met een multi-stamp background. Een tijdje geleden heb ik heel wat rood papier gekregen van iemand. Daarom heb ik het 2e kaartje gemaakt dat je kan vinden op de blog.