zaterdag 31 december 2011

*Boxes*


Hi everyone! It has been a long time that I did something on my blog, but I have been busy with making the christmas cards and now I'm studying for my examens. Anyway, I saw these cute boxes on Kristina's website and I really wanted to try it. As you can see it is very addictive because it is so easy to make them! You just choose your paper (not too thick), another piece of paper for the decoration (I used a punch) and at last you choose some ribbon. I filled the boxes with some candy :)

Hallo iedereen! Het is al een tijdje geleden dat ik nog iets gedaan heb op m'n blog, maar ik ben bezig geweest met het maken van de kerstkaarten en nu ben ik aan het studeren voor mijn examens. Hoedanook, ik zag deze schattige doosjes op de website van Kristina en wou het absoluut ook eens proberen. Zoals je kan zien is het erg verslavend omdat het zo gemakkelijk is om ze te maken! Je kiest gewoon je papier (niet te dik), een ander stuk papier om te versieren (ik gebruikte hiervoor een pons) en tenslotte kies je wat lint. Ik heb de doosjes gevuld met wat snoep :)


(I stamped this one.)
(Deze heb ik bestempeld.)

zondag 27 november 2011

5 butterflies

Five bufferflies next to each other with white dashed lines.

Vijf vlindertjes naast elkaar met witte gestreepte lijntjes.


zaterdag 26 november 2011

Get well - Moose

I made this card for someone who is in the hospital right now. The Moose stamp is from Whipper Snapper Designs. I stamped it with Memento ink and then used my Copic Markers. The stickers are from BasicGrey.

Dit kaartje heb ik gemaakt voor iemand die momenteel in het ziekenhuis ligt. De stempel van het rendier is van Whipper Snapper Designs. Deze heb ik gestempeld met Memento inkt en daarna heb ik mijn Copic Markers gebruikt. De letter stickers zijn van BasicGrey.


maandag 21 november 2011

squirrel - get wellAn easy card made with Hero Arts stamp set and coloured with Copic Markers. I made the 'ground' with Distress ink (Forest moss) and water. (Since I bought rhinestones in different colours I can't stop using them :) )

Een simpel kaartje gemaakt met Hero Arts stempel set en ingekleurd met Copic Markers. De 'grond' heb ik met Distress inkt (Forest moss) en water gemaakt. (Sinds ik steentjes heb gekocht in verschillende kleuren kan ik maar niet stoppen met ze te gebruiken :) )

zondag 20 november 2011

Birthday owl

Yaaay, a birthday card (I have seen enough Christmas cards! LOL). Background stamp is from Hero Arts (stamped + embossed). The owl is from Boekenvoordeel and I coloured it with my Copic Markers. Circle is made with a punch.

Joepieee, een verjaardagskaart (ik heb even genoeg kerstkaartjes gezien! LOL.) De achtergrondstempel is van Hero Arts (gestempeld + geëmbossed). De uil is van Boekenvoordel en ingekleurd met mijn Copic Markers. De cirkel is uitgeduwd met een pons.

zaterdag 19 november 2011

Silver

Another Christmas card with a silver pine cone.

Een ander kerstkaartje met een zilvere dennenappel.

donderdag 17 november 2011

Gold


A couple of weeks ago I stamped this pine cone with VersaMark and used gold Perfect Pearls. I found it in my drawer and used it to make this card. The background stamp is from Hero Arts. I embossed it with gold powder.

Enkele weken geleden heb ik deze dennenappel gestempeld met VersaMark en er goud van Perfect Pearls over gestrooid. Ik vond dit terug in mijn lade en gebruikte het om deze kaart te maken. De achtergrond stempel is van Hero Arts. Hiervoor heb ik goud embossing poeder gebruikt.

dinsdag 8 november 2011

* Christmas * Tags


I LOVE the christmas holidays! Because I only make 1 kind of christmas card, I thought it would be fun to make some christmas tags to put on the presents. With my circle punch I made all these tags and used all kind of stamps and ink.

Ik HOU van de kerstsfeer en feestdagen! Aangezien ik maar 1 soort van kerstkaarten maak, dacht ik dat het leuk zou zijn om wat kerstlabels te maken om aan de cadeautjes te hangen. Met mijn cirkel pons maakte ik al deze labels. Ik heb verschillende soorten stempels en inkt gebruikt.

zondag 6 november 2011

Butterflies

When I see a nice card on a blog and I don't have time to make it, I save it on my computer. Yesterday I wanted to make one of these saved cards.
The two big butterflies  are stamps from Hero Arts. I stamped them with black Memento ink and coloured them a bit with Distress ink and water. The box is stamped with black ColorBox and after that I used clear embossing powder. The happy birthday stamp is from Pennyblack.

Wanneer ik een mooi kaartje vind op een blog maar geen tijd heb om het te maken, sla ik deze op. Gisteren wou ik één van deze kaartjes maken.
De 2 grootste vlinder stempels zijn van Hero Arts. Ik heb ze gestempeld met zwarte Memento inkt en daarna wat ingekleurd met Distress inkt en water. De kader is gestempeld met zwarte ColorBox en clear embossing poeder. De happy birthday stempel is van Pennyblack.

donderdag 3 november 2011

Sweet & Simple II


These cards are almost the same as the ones I made some time ago : Sweet & Simple .

Deze kaartjes zijn bijna net hetzelfde zoals deze die ik een tijdje geleden heb gemaakt: Sweet & Simple .

woensdag 2 november 2011

Earrings

Today I made some earrings for myself. It's something else than making cards, but a few times a year I like making them. As you can see I only use 2 colors for my pearls: silver and black.

Vandaag heb ik oorbellen gemaakt. Het is eens iets anders dan kaartjes maken. Enkele keren per jaar vind ik het leuk om zo iets te maken. Zoals je kan zien gebruik ik enkel 2 kleuren voor mijn parels: zilver en zwart.

dinsdag 1 november 2011

Black & White ... & Red


While I was surfing on twitter I found some nice cards with a multi-stamp background. I recently received a lot of red paper and that's why I made the second card you can find on the blog.

Terwijl ik aan het surfen was op twitter vond ik enkele leuke kaartjes met een multi-stamp background. Een tijdje geleden heb ik heel wat rood papier gekregen van iemand. Daarom heb ik het 2e kaartje gemaakt dat je kan vinden op de blog.

donderdag 27 oktober 2011

Folded cards


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For these cards I found my inspiration here : Elke's Blog. She makes wonderful cards and I loved the idea of this card.
-------------------------------
Ik vond mijn inspiratie voor deze kaarten hier: Elke's Blog . Ze maakt prachtige kaarten en ik vond het idee van deze kaart heel leuk.


When I was making the pictures of my cards the cat wanted more attention :)

Wanneer ik de foto's aan het maken was van mijn kaarten wou de kat meer aandacht :)

woensdag 19 oktober 2011

Beautiful Birds


Hi ! I made this card for a wedding, it was really fun to make but not so easy because I don't make those kind of cards often. The stampset is from Artemio (I also stamped one on the envelope). I think that the envelope is very important because it's the first thing that people see when you give them your card. I don't know what you guys think of this? I coloured the birds with Distress ink and water. The border punch is from Picture Punch. To finish I used some red and orange rhinestones and the little hearts that came out of the punch. On the inside of the card I stamped a text and a line of bird footprints (versamark + clear embossing powder).
Because I have to make lots of christmas cards I don't have time anymore to make other cards, so it will be quiet on my blog for the next weeks :( .

Hallo ! Deze kaart heb ik gemaakt ter gelegenheid van een trouw. Het was heel leuk om deze te maken, maar niet zo gemakkelijk aangezien ik niet vaak kaarten maak voor deze gelegenheden. De stempelset is van Artemio (ik heb ook eentje gestempeld op de envelop). Ik vind dat de envelop belangrijk is want dit is het eerste dat de mensen zien als je jouw kaart afgeeft. Wat denken jullie hiervan? De vogels heb ik ingekleurd met Distress inkt en water. De border punch is van Picture Punch. Om te eindigen heb ik de kaart nog versierd met enkele rode en oranje blinkertjes en de hartjes die uit de punch kwamen. In de binnenkant van de kaart heb ik nog een tekst gestempeld en een lijn van vogelpootjes (versamark + clear embossing poeder).
Aangezien ik veel kerstkaarten moet maken heb ik niet zoveel tijd meer om andere kaarten te maken, dus het zal de komende weken stilletjes zijn op m'n blog :( .

maandag 10 oktober 2011

Sneak peek Christmas Cards 2011

 

A couple of weeks ago I started with my Christmas Cards. Because I have to make 70 of those cards, they are all the same. The stamp set is from Little Musings (I bought it at the 'Hobbysalon Mechelen 2011') and I'm using my new Copic Markers to colour the stamp.

Enkele weken geleden ben ik begonnen aan mijn Kerstkaarten. Aangezien ik 70 van deze kaarten moet maken, zijn ze allemaal hetzelfde. De stempelset is van Little Musings (ik heb deze gekocht in het Hobbysalon in Mechelen van 2011). Om de stempel in te kleuren gebruik ik mijn nieuwe Copic Markers.

donderdag 6 oktober 2011

Fishes


Three different cards with the same paper (again publicity paper).

Drie verschillende kaarten met eenzelfde papier (opnieuw reclame papier).


zondag 2 oktober 2011

Copic Markers


I finally bought some Copic Sketch Markers <3 !

Ik heb eindelijk Copic Sketch Markers gekocht <3 !

zondag 25 september 2011

Turtle

For this card I really needed a turtle, so I looked for a picture on the internet because I don't have a turtle stamp. The ink from the printer is different than normal stamping ink, so it was not easy to color the turtle (with distress ink). The hearts are made with a punch from Fiskars.

Voor dit kaartje had ik een schildpad nodig, maar aangezien ik geen schildpad stempel heb vond ik dit prentje op het internet. Aangezien de inkt van de printer wat anders is dan de stempelinkt was het niet zo simpel op deze in te kleuren (met distress inkt). De hartjes heb ik uitgeduwd met een pons van Fiskars.

zaterdag 24 september 2011

Make A Wish

 I'm back from my vacation in Spain, it was really nice (and HOT :D ) !
I made this card after I bought a T-shirt: the girl and the black paper were part of the price tag.

Ik ben terug van een fantastische vakantie in Spanje !
Het kaartje heb ik gemaakt nadat ik een T-shirt heb gekocht: het meisje en zwarte papier waren een onderdeel van het prijskaartje.

woensdag 7 september 2011

Sweet & Simple

 


  


The four cards I made are really simple. I used my Fiskars punch each time and added a little text and stamp. They are really fun to make :)

maandag 5 september 2011

Be strong - roses


I made this card for someone who recently lost a special person in her life. I think that cards like this don't need a lot of paper or stamps, it has to be simple.
The roses are coloured with Distress ink and water. The text -sterkte- means 'be strong'. I stamped it with black Ancient Page ink and the background is coloured with Antique linen Distress ink. I made the borders a bit darker withWalnut stain.

zondag 4 september 2011

Hidden Message


   


The card I made today is based on the Focus Friday folded card from K. Werner .
You have to split up your sentence in three parts: mine is 'Hip Hip Hoera'. (Which is the same as Hip Hip Hooray). I stamped two pieces of paper. The first one is a white paper with butterflies I coloured with Distress ink and water. The second paper is made with a flower stamp, VersaMark ink, embossing powder and Distress ink. The borders are punched with a Fiskars punch. To hold the card together there are 2 brads and a little cord.

zaterdag 3 september 2011

Close Together


The cute birds (Artemio) are stamped with Royal Purple StazOn ink and coloured with Distress ink and water. The footsteps are also stamped with this ink. The text is stamped with red from the Colorbox Chalk on white paper, then I used blue Decorating chalks. As finishing touch I used my corner chomper.

vrijdag 2 september 2011

Hearts²


This is a folded card (idea from K. Werner: http://www.kwernerdesign.com/blog/?p=6363). The heart is a metal form you can buy and put your own paper in. (you als have other kind of shapes). In the middle I put a brad. The little hearts under the big one are punched out.

donderdag 1 september 2011

Hidden Flowers

 


This stamp is from the Penny Black collection. Those kind of stamps don't need a lot of extra decoration. I coloured it with Distress Ink and water. The punch is from Fiskars. On the red background I also stamped some little butterflies with VersaMark. When you do it like this the colour of your stamp will have te same colour as your paper, only a bit darker. The 'Happy Birthday' text is made of pearls.

dinsdag 30 augustus 2011

Bird, Flowers & Butterflies 
First I applied some patterned paper on the card and cut out a circle with a punch from Fiskars (it has magnets so you can choose where you want your circle on the paper!). Then I stamped the flowers, butterflies and bird and coloured them with Distress ink and water. To finish I used my corner chomper, added some red stripes and glossy accents (diamond Sparkles).
The second picture is one of the envelope. I punched out a piece of the paper I used on the card above and used my circle punch again. I put the circle in 3D.